top of page

Når du sliter med sosial angst, vil du ha en vedvarende frykt for å bli negativt vurdert av andre. Du er redd for at du vil opptre på en måte som blir ydmykende eller pinlig. I tillegg er det ofte sånn at du frykter å ikke strekke til i hverdagslige sosiale situasjoner med andre. Du opplever at frykten er overdreven, mer omfattende enn den burde være, men klarer ikke å endre det. 

Vanlige symptomer; svette, rødme, skjelve, hjertebank og kroppslige spenninger. 

Atferd; unngår ofte situasjoner hvor du er redd for å bli "avslørt" som utilstrekkelig eller defekt. Dekker deg til eller skjuler det du frykter andre vil bli oppmerksomme på. 

bottom of page