top of page

Når du sliter med en tvangslidelse (OCD) har du tilbakevendende og vedvarende tanker, impulser eller bilder som oppleves som påtrengende, uønsket og upassende - og dette fremkaller selvfølgelig stor uro hos deg. Ofte stemmer ikke disse tankene eller bildene med dine egne verdier, derfor blir det så skremmende at de kommer igjen og igjen. Noen som sliter med OCD får også tvangshandlinger, som personen tvinges til å utføre som en følge av tvangstanken. Personen kan ha laget seg regler for slike ritualer som må håndheves strengt, for å kunne fungere som en demper av uro og tanke om at dette forhindrer en fryktet hendelse. 

Symptomer; angstsymptomer som muskelspenninger, vondt i magen, svette, hjertebank, skjelvinger etc. 

Atferd; Unngå å tenke på det som utløser fæle bilder, unngå personer eller steder som kan aktivere dette. Ritualer. 

bottom of page