top of page

Når du sliter generalisert angst (GAD) er ofte ikke angsten begrenset til noen bestemt situasjon eller omstendighet, men du kjenner er stadig stor bekymring rundt så mye forskjellig. Du har gjennom dagen en stadig frittflytende følelse an nervøsitet, ubehag og angst. Du vet at det er overdrevent, men det er vanskelig å kontrollere. 

Symptomer; muskelspenninger, svetting, ørhet, hjertebank, svimmelhet, ubehag i magen. 

Atferd; du unngår ikke nødvendigvis så mye, men føler at funksjonen er nedsatt og konsentrasjonen dårlig. 

bottom of page