top of page

Når du sliter med posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), har du langvarige psykiske ettervirkninger etter traumatiske opplevelser. Har du oppfattet en tidligere gjennomlevd situasjon som livstruende, dramatisk og skremmende og gjenopplever hendelsen i ettertid på måter som forstyrrer livet ditt, er dette tegn på at lidelsen har fått utviklet seg. 

 

Symptomer; hjerteklapp, svetting, skjelving eller risting, pustevansker, kvelningsfornemmelse, svimmelhet, kvalme og urolig eller løs mage, uvirkelighetsfølelse etc

Atferd; du prøver systematisk å unngå steder, tanker, følelser eller samtaler som forbindes med traumet

bottom of page