top of page

Jeg er psykiatrisk sykepleier og metakognitiv terapeut, utdannet via MCT Institute.

 

Jeg har jobbet som psykiatrisk sykepleier ved angstavdelingen på Modum Bad siden 2013, både med kogitiv og metakognitiv terapi. Sammen med veldig dyktige medarbeidere og modige pasienter, har jeg derfor gjennom mange år opparbeidet meg en spiss-kompetanse innen metakognitiv terapi. 

Jeg hjulpet pasienter med å finne ut hvordan angsten utspiller seg gjennom tanker, følelser og kropp. For å endre negative mønster og strategier, har jeg bistått pasienter til å utfordre seg til å tørre å gjøre endringer i livet sitt.  

Denne kompetansen vil jeg som din terapeut bruke for å hjelpe også deg til å gjøre gode endringer i livet.

Bare gjør det!

bottom of page