top of page

Hvordan

 

Kom i gang før det har gått for lenge! Hos meg slipper du veien via henvisning og lange ventelister.

Kom til timer på mitt kontor eller vi tar videosamtale om du bor langt unna.

 

Henger du fast i et mønster av negative tanker og følelser i hverdagen? Bruker du mye energi på å tenke rundt dette?; "hva om...? Tenk om bare... Bedre føre var enn ettersnar... Om jeg heller bare hadde..." etc et

Ved tidlig hjelp kan livet raskt endre seg til det bedre. 

Jeg har ofte hørt fra pasienter ”hvorfor fikk jeg ikke denne hjelpen før?”

 

Forskning viser at hvordan man forholder seg til egne tanker er sentralt i en lang rekke psykiske lidelser.

Metakognitiv terapi er opptatt av prosessene dette setter i gang og hva du gjør for å håndtere disse tankene. Vi ser på om de strategiene du har er hjelpsomme eller tvert imot øker problemene.

Metakognitiv terapi har som mål å redusere grubling og bekymring. Når man kverner mindre får man det bedre, viser erfaringene. Metoden fokuserer på å endre tenkemåter. På den måten ligner den på kognitiv terapi. Men i motsetning til kognitiv terapi, fokuserer den ikke på dine plagsomme tanker. Tvert imot, den flytter fokus bort fra dem.

 

Metakognitiv terapi kan hjelpe når du har utfordringer med:

  • Sosial angst

  • Generalisert angst

  • Helseangst

  • OCD (Tvangstanker/tvangshandlinger)

  • PTSD (Traumer)

  • Depresjon

  • Ved høy grad av grubling og bekymring

 

Jeg har erfaring fra behandling av pasienter som har hatt en eller flere av disse diagnosene over flere år.

Det er aldri for sent å prøve noe nytt. 


 

 

IMG_0677.HEIC
bottom of page