top of page

Hva kan jeg tilby?

Jeg ønsker å gi deg redskaper til å leve mer og tenke mindre! 

 

Jeg vil lære deg å la være å engasjere deg i de plagsomme tankene, med andre ord: gi blaffen i dem.

 

Å snakke er ikke alltid nok – du må ut og øve på situasjonene du helst unngår – for så å finne nye måter å håndtere ting på.

Jeg kan være en støtte i denne jobben, og til og med også være med ute i hverdagen for å komme i gang. Vi blir enig om hva som bør prioriteres først.  

Jeg kan være en igangsetter, men du må selv gjennomføre.

Det er som å lære å sykle; vi kan snakke om hvordan man sykler, men du må selv ut og øve for å finne balansen.

 

Navigere i Woods
Lær å navigere i livet!

bottom of page